Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

539
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 i 25-go lutego w godzinach 15:00-20:00 oraz w sobotę 27 lutego w godzinach 10:00-13:00 w KPP będzie dyżurował policjant który zainteresowanym będzie służył pomocą.W tych samych godzinach zainteresowani uzyskają pomoc w Komisariatach Policji w Rokicinach i w Czerniewicach.Inicjatywa zapoczątkowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jest też okazją do zasięgnięcia porady prawnej, czy uzyskania adresów instytucji służących pomocą.

 PADŁEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA PRZECZYTAJ !

Każda ofiara ma prawo do pomocy oraz do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem.

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa, masz prawo do:

– złożenia zawiadomienia o przestępstwie,

– rzetelnej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji o przysługujących Ci uprawnieniach,

  ciążących na Tobie obowiązkach i o procedurach postępowania,

– udziału w czynnościach toczącego się postępowania w Twojej sprawie,

– składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego,

  a więc zanim sprawa trafi do Sądu,

– do mediacji i pojednania ze sprawcą, co daje Ci możliwość szybkiego uzyskania
 zadośćuczynienia,

– porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody,

– do bezpieczeństwa i zakazu ponownego dręczenia, do traktowania Cię ze szczególną troską

  i powagą przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania.