Już niebawem rozpocznie się przebudowa ulic Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej.

593
W ramach prac ulice zostaną gruntownie przebudowane, powstaną nowe chodniki, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i odwodnienie ulic oraz posesji. Celem przebudowy jest rewitalizacja ulic, podniesienie bezpieczeństwa oraz uporządkowanie ruchu pojazdów i pieszych z uwzględnieniem zwiększonych potrzeb parkingowych.

Ulica Słowackiego zostanie przebudowana na odcinku od ul. Legionów do ulicy Jana Pawła II, ulica Grunwaldzka – odcinek od ul. J. Słowackiego do Al. M. J. Piłsudskiego, ulica Krzyżowa – odcinek od ul. J. Słowackiego do Al. M. J.Piłsudskiego, ulica Wschodnia – odcinek od ul. Krzyżowej do ul. Polnej, ulica Piekarska – odcinek od ulicy Krzyżowej do ul. Jerozolimskiej, ulica Polna – odcinek od ul. Jerozolimskiej do Pl. T. Kościuszki, ulica Mała – odcinek od ulicy B. Joselewicza do ul. Jerozolimskiej.