Płacisz za użytkowanie wieczyste? Masz czas do końca marca

389
Wszelkie należności związane z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego należy wpłacać na indywidualne konto bankowe, które zostało podane w piśmie do użytkowników wieczystych o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki ING Bank Śląski nr 46 1050 1461 1000 0023 6464 4340, ewentualnie bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.