Rodzina 500 plus – od 1 marca można pobierać wnioski

475
W piątek odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa, w której wzięły udział wiceprezydent Tomaszowa Zofia Szymańska oraz dyrektor MOPS Jolanta Szustorowska.

Wnioski będą dostępne od 1 marca w sekretariatach wszystkich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobek), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Cekanowska 5), w Urzędzie Miasta (ul. P.O.W. 10/16) tj. w Wydziale Edukacji i Sportu (budynek B), Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (budynek C) oraz Informacji (budynek A).

Wnioski będzie można składać po 1 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (we wtorki i w czwartki do godz. 17). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 723 73 53 wew. 22, 44 723 31 15.

Wszystkie informacje dostępne są również na stronie miasta www.tomaszow-maz.pl w strefie mieszkańca w zakładce „500+”

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć przez Internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Strefa Mieszkańca – 500 plus.