Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie bezpłatnej komunikacji

406
Z darmowej komunikacji miejskiej będą mogły korzystać osoby, które płacą podatki w Tomaszowie. Zostanie ona wprowadzona po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” oraz dokonaniu zakupu nowego taboru autobusowego. W przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu tego projektu, w ramach budżetu Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostaną zabezpieczone stosowne środki, pozwalające na realizację bezpłatnej komunikacji.
Podjęta uchwała zostanie dołączona do wniosków, które w czwartek złożą Urząd Miasta (wymiana taboru – 20 autobusów) oraz Miejski Zakład Komunikacji (budowa nowej bazy MZK oraz zakup 5 autobusów), jako dokument potwierdzający chęć wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej po uzyskaniu dofinansowania.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój miast jest transport, jednocześnie jego negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne stanowi znaczącą uciążliwość życia mieszkańców. Jednym z najważniejszych działań Prezydenta Miasta jest wprowadzanie różnego rodzaju zachęt, priorytetów i ograniczeń, aby jak największa liczba podróżujących decydowała się na korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego. Pierwszym krokiem jest przygotowanie uchwały intencyjnej o zamiarze wprowadzenia dla mieszkańców miasta płacących podatki w Tomaszowie Mazowieckim bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym. Wprowadzenie darmowego transportu będzie stanowiło zachętę dla osób tu mieszkających i pracujących, a jednocześnie płacących podatki gdzie indziej, by płacić je w Tomaszowie Mazowieckim. W celu zweryfikowania uprawnień do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej planowane jest wprowadzenie tzw. „Karty Tomaszowianina”, do otrzymania której uprawnieni będą mieszkańcy miasta płacący podatki w Tomaszowie Mazowieckim. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w bardzo dużym stopniu będzie promowało transport zbiorowy w stosunku do indywidualnego, co pozwoli na:

– ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych w mieście (zwłaszcza w centrum) i utworzenie stref ruchu uspokojonego oraz nowych ciągów pieszych na drogach wyłączonych z ruchu pojazdów silnikowych,ograniczenie liczby miejsc parkingowych,

– wprowadzenie przywilejów w ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej

– w stosunku do pozostałych pojazdów.

Działania te przynoszą duży efekt środowiskowy, taka strategia prowadzi bowiem do zmniejszenia poziomu zatłoczenia dróg, emisji spalin i hałasu. Jednocześnie wzrasta wówczas atrakcyjność życia w mieście powstrzymując degradację i wyludnienie się na rzecz peryferii i otoczenia miasta. Wprowadzenie bezpłatnego transportu spowoduje wzrost liczby korzystających z niego mieszkańców, konieczna jest więc wymiana taboru autobusowego (średni wiek autobusu wynosi obecnie19 lat) na nowy.