Park Rodego zmieni się nie do poznania

632
Do przetargu wpłynęło siedem ofert. Najdroższa została złożona na kwotę blisko 1,5 mln zł. Oprócz ceny, jednym z kryteriów oceny ofert jest czas wykonania inwestycji. Nie może on jednak przekroczyć 28 października tego roku. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nasze miasto otrzymało dotację na realizację tego zadania w wysokości 300 tys. zł.

Prace będą polegały na przebudowie istniejących i budowie nowych alejek spacerowych z przebudową oświetlenia parku oraz roboty polegające na konserwacji i odnowie zieleni, nowych nasadzeniach, wykonaniu placu zabaw, kącika rekreacyjnego oraz konserwacji pomników.