Sukcesy Dwunastki

1052
Konkursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego są organizowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym w tych prestiżowych czterech konkursach rywalizowało 9484 uczniów. Jedyną laureatką z naszego miasta została Monika Rybak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2. Znalazła się ona w gronie sześciu laureatów konkursu matematycznego. Jako laureatka konkursu o zasięgu wojewódzkim otrzymuje ocenę celującą z matematyki, a ponadto jest zwolniona z pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty, uzyskując z niego najwyższy wynik. Do konkursu Monikę przygotowała nauczycielka matematyki pani Ewa Chachuła. Warto podkreślić, że Monika jest rok młodsza od swoich rówieśników, gdyż rozpoczęła naukę w szkole jako sześciolatek i nie jest to jej pierwszy sukces. Reprezentowała Szkołę Podstawową nr 12 w wielu konkursach z różnych przedmiotów uzyskując w nich wysokie miejsca lub wyróżnienia.
 
Znamy naszą Ojczyznę
 
W tym samym dniu  w Żarnowie odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
 
Konkurs polegał na napisaniu pracy literackiej lub multimedialnej na temat swojej "Małej Ojczyzny". W uroczystości wzięli udział nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy, wraz z opiekunami. Nasze miasto i powiat tomaszowski reprezentowała uczennica czwartej klasy, Natalia Mikina – Witkowska.
 
Jej praca pt. „Najpiękniejsze miejsce mojej Małej Ojczyzny – Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła” została oceniona bardzo wysoko. Natalia zdobyła I miejsce w kategorii prac literackich szkół podstawowych i będzie reprezentowała województwo łódzkie w finale centralnym. Opiekunem Natalii jest nauczycielka przyrody pani Wanda Popławska.
 
Język polski nie jest nam obcy
 
Dwie uczennice klas szóstych naszej szkoły odniosły sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny 2015 pod patronatem prof. Jana Miodka. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego zwanego Małym  Finałem i ogólnopolskiego. Uczniowie na każdym etapie wykonują pisemne zadania zamknięte i otwarte, po czym wygłaszają przed publicznością swoje opowiadanie na wylosowany temat. Małgorzata Jedyk – uczennica klasy 6c zajęła II miejsce, a  Aleksandra Strzelecka – uczennica klasy 6b zdobyła wyróżnienie w Małym Finale tego konkursu. Uczennice przygotowała nauczycielka języka polskiego pani Mariola Tatarynowicz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!