X Jubileuszowy Turniej Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa „UMIEM POMÓC SOBIE I INNYM”

1030
Patronat nad imprezą objął Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko. Uczestnikami turnieju są uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.  Głównym celem turnieju jest aktywizacja środowiska szkolnego do podejmowania  działań na rzecz pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności z zakresu bezpieczeństwa własnego i innych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i tzw. samoobrony.
Wśród gości, którzy przybyli do nas z tej okazji znaleźli się: Przewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Kuchta, Komendant Straży Miejskiej pan Piotr Remisz,  Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., pan Andrzej Kowalik, przedstawiciel Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. Komisarz Katarzyna Dutkiewicz – Pawlikowska, przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mł. Kpt. pan Robert Wujek,  przedstawiciele Ligi Technik Obronnych, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża pan Wojciech Kobacki, przedstawiciel Redakcji TIT pani Marzena Majewska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Pierzchała. Podczas części oficjalnej podziękowano wszystkim za pomoc przy organizacji dziesięciu edycji turnieju. Wręczono  pamiątkowe płyty z prezentacją multimedialną z przebiegu turniejów w latach 2007-2016.
W turnieju zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum nr 3, drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 8,  trzecie Gimnazjum nr 7, czwarte Gimnazjum nr 6. Zwycięzcy oraz pozostałe drużyny otrzymali nagrody ufundowane między innymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Tomaszowa i Starostę Powiatu Tomaszowskiego.