Nowe rondo na Legionów już wkrótce

557
18 marca został ogłoszony przetarg. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdrożenia i utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia  tymczasowej organizacji ruchu. W ramach prac m.in. powstanie nowe rondo i przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury towarzyszącej.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są cena i okres gwarancji. Termin składania wniosków minie 1 kwietnia o godz. 9. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca na realizację zadania będzie miał 75 dni od daty podpisania umowy.

Inwestycję realizuje Powiat Tomaszowski przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta.