Pity 2016 gospodarstw agroturystycznych

1295

Osoby prowadzące działalność agroturystyczną będą składały pity 2016 w celu rozliczenia dochodów za wynajem pokoi w przypadku, gdy uzyskały dochody z wynajmą więcej niż pięciu pokoi. Forma opodatkowania zależy od wyboru przez podatnika.

Usługi agroturystyczne

Agroturystyka jest prowadzona przez gospodarstwa rolne, które zapewniają turystom (poza czystym powietrzem i pięknymi krajobrazami) noclegi oraz ekologiczne posiłki (usługi gastronomiczne).

Walory polskiej wsi powodują, że wiele osób pragnie wypoczywać na wsi. Zapotrzebowanie na miejsca noclegowe i usługi gastronomiczne na terenach wiejskich spowodowało, że wielu rolników zdecydowało się udostępnić w swoim gospodarstwie pomieszczenia dla turystów. Powstają w ten sposób gospodarstwa agroturystyczne.

Pity 2016 z działalności agroturystycznej

Działalność agroturystyczna mimo że jest prowadzona przez rolników, nie mieści się w definicji działalności rolniczej Dlatego rolnik, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne musi liczyć się z zapłatą podatku.

Wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym odbywa się najczęściej bez zawierania indywidualnych umów najmu. Jeżeli wynajem powtarza sie okresowo w sposób zorganizowany i ciągły oraz podejmowany w celach zarobkowych, to traktowany jest przez organy skarbowe jako działalność gospodarcza. Zakwalifikowanie przychodów z agroturystyki do przychodów z działalności gospodarczej nie wymaga wpisu do ewidencji działalności. Zdaniem organów skarbowych wystarczy wziąć pod uwagę rodzaj i charakter działań.

Rolnik prowadzący działalność agroturystyczna podlegającą opodatkowaniu złoży pity 2016 w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrał. Jeżeli wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, powinien rozliczyć się na formularzu PIT 36. Podatnik, który wybrał rozliczenie dochodów w formie 19% podatku liniowego składa PIT 36L.

Osoby prowadzące działalność agroturystyczną mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i składają wtedy PIt 28. Tu należy zauważyć, że przychody z wynajmu pokoi nie mogą być traktowane jako najem i nie przysługuje w tym przypadku stawka ryczałtu 8,5%. Zastosowanie ma tu stawka 17% od przychodu w przypadku świadczenia usług hotelarskich, świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Prowadzący gospodarstwo agroturystyczne może rozliczyć pity 2016 także w formie karty podatkowej. Formę karty podatkowej można stosować do usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych pod warunkiem, łączna liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza dwunastu (12).

Zwolnienia podatkowe w PIT 2016

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia podatkowe dla mieszkańców wsi, którzy chcą uzyskiwać dochody nie tylko z działalności rolniczej.

Pity 2016 złożą podatnicy, którzy nie spełnią warunków zwolnienia z opodatkowania przychodów z działalności agroturystycznej. Zeznań podatkowych  nie będą składać osoby, które wynajmują pokoje gościnne i spełniają wszystkie warunki zwolnienia z podatku. Zwolnienie dotyczy  dochodów uzyskanych z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym i tylko osobom przebywającym na wypoczynku, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Wolne od podatku są również dochody uzyskane z tytułu usług gastronomicznych dla tych osób.posiłków dla  tych osób.

Możliwość zwolnienia  wprowadza art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .

Terminy i sposób złożenia pitów 2016

Pity 2016 w przypadku rozliczenia według skali albo podatkiem liniowym należy złożyć do 2 maja 2017 ( termin przesunięty z 30 kwietnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy, a 1 maja jest dniem świątecznym), natomiast z ryczałtu i karty podatkowej rozliczenia dokonuje się do 31 stycznia.
Deklaracje podatkowe można złożyć w formie papierowej albo rozliczyć pity 2016 elektronicznie. Forma pit online jest bardzo wygodna, poniewaz pit przez internet można rozliczyć w dogodnym i krótkim czasie z pomocą programu do pit. Wysłanie pit internetowo potwierdzone zostaje przez Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z urzędu skarbowego przesłane elektronicznie.