W poniedziałek (27 lutego) rozpoczną się kolejne prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 713. Drogowcy zajmą się budową kolektora kanalizacji deszczowej w ul. św. Antoniego – od ul. Tkackiej do ul. POW. Ruch będzie jednak odbywał się w obu kierunkach.  

Zmiana organizacji ruchu – tj. zamknięcie połówkowe – nastąpi przed południem. Ruch na ul. św. Antoniego (od ul. Tkackiej do ul. POW) będzie jednak odbywał się w obu kierunkach.

W drugiej połowie marca zostanie zamknięty odcinek ul. św. Antoniego od mostu na Wolbórce do skrzyżowania z ul. Mościckiego wraz ze skrzyżowaniem z zachowaniem dojazdów do posesji. O szczegółach będziemy wkrótce informować.

Miasto dofinansuje rozbudowę

Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713. Miasto będzie partycypować w kosztach materiałów brukarskich, co pozwoli ujednolicić charakter dróg w centrum miasta.

Wysokość dotacji w 2016 roku wyniosła 36. 998, 40 zł, a w 2017 roku 16. 670,74 zł. Partycypacja obejmie koszty wynikające ze zmiany materiałów brukarskich (płytki betonowe, kostka granitowa) przewidzianych do wbudowania na wskazanych odcinkach ulic: Warszawskiej, Św. Antoniego i Mościckiego i dotyczyć będzie w szczególności nawierzchni chodników, opasek przy budynkach oraz zatok autobusowych.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich.

źródło – www.tomaszow-maz.pl