Cudzoziemcy w woj. łódzkim – liczba zatrudnionych ciągle rośnie.

1246

W ostatnim półroczu w województwie łódzkim przybyło ok. 4 tys. cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS. Przez ostatnie 2 lata trzykrotnie wzrosła liczba zatrudnionych obcokrajowców w naszym regionie.

W sumie na dzień 31 grudnia 2016 r. we wszystkich Oddziałach ZUS na terenie województwa łódzkiego ubezpieczeniom podlegało ok. 15,5 tys.  cudzoziemców. Dokładnie dwa lata wcześniej było ich ok. 5,3 tys., czyli o 10 tys. mniej.

Zatrudnienie cudzoziemców w woj. łódzkim na podstawie danych z ZUS

31 grudnia 2014 r. – ok. 5,3 tys.

30 czerwca 2016 r. – ok. 11,5 tys.

31 grudnia 2016 r. – ok. 15,5 tys.

Na koniec roku ogółem w ZUS (w całym kraju) zarejestrowanych było w sumie ponad 293 tys. cudzoziemców, z tego 56 tys. zarejestrowanych zostało w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Zdecydowanie największą grupę przyjezdnych pracowników stanowią obywatele Ukrainy.
W końcu grudnia 2017 roku było ich ok. 195 tys., z tego nieco ponad 11 tys. w województwie łódzkim. Pracujący Ukraińcy stanowią 70% wszystkich zatrudnionych obcokrajowców w naszym województwie. Przez ostatnie półrocze znacząco spadła liczba zatrudnionych w województwie Portugalczyków. W połowie roku było ich 120-u, a na koniec jedynie 37-u.

Na gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników w ostatnich 2 latach wpływ mogła mieć zmiana ustawy o cudzoziemcach z maja 2014 r., która ułatwiła obcokrajowcom uzyskanie zezwoleń na pobyt w Polsce w celu pracy i prowadzenia własnej firmy.

Cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego