Podsumowanie konkursu „Żołnierze Wykleci – VIII edycja

1393

Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tomaszowa Mazowieckiego, a patronat nad nim objęli: patronat narodowy Żołnierzom Wyklętym Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Miasta Marcin Witko, Biuro Edukacji Narodowej IPN, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” oraz Fundacja Niepodległości.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom miało miejsce 01 marca w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli za zadanie napisać pracę na temat: Czy rotmistrz Witold Pilecki powinien być przestawiany jako autorytet dla młodych Polaków? W dowolnej formie uzasadnij swoją wypowiedź. Z kolei gimnazjaliści przygotowali pracę na następujący temat: 75 lat temu powstała Armia Krajowa. Zaprezentuj sylwetkę jednego z jej żołnierzy, którego uważasz za postać godną naśladowania przez współczesną młodzież. Spotkanie rozpoczął chór dziecięcy MDK, kierowany przez Dorotę Habierę Czaplińską, który zaprezentował s w patriotycznym repertuarze. Następnie uczeń II LO Mateusz Nita odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów i uczestników VIII edycji konkursu „Żołnierze Wolności”  „… Jako Prezydent Rzeczypospolitej składam dzisiaj hołd bohaterom powstania antykomunistycznego. Chcę także docenić wysiłki osób, środowisk i instytucji, które upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski. Wierzę, że ta praca buduje ducha patriotycznego Polaków i przyczyni się do zapewnienia pomyślnej, bezpiecznej przyszłości Ojczyzny…”
Nagrody laureatom konkursu wręczali: dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Halina Szczucińska, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej Tomasz Zdonek, członek Zarządu Powiatu Bartłomiej Matysiak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Sebastian Nowak. W kategorii szkół podstawowych laureatami konkursu zostali: Maja Cedro SP 6, Patrycja Gierczak SP 12, Aleksandra Grad SP 10, Hanna Koścista SP 13, Anna Krawczyk SP 12, Kornelia Marcińczak SP 1, Berenika Sass SP 7, Aleksandra Smyk SP 14. W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono następujących uczniów: Anna Antczak Gim. 6, Maria Bernacka Gim. 8, Filip Celoch Gim. 4, Jakub Kafar Gim. 6, Weronika Kowalska Gim. 6, Aleksandra Królik Gim. 7, Jakub Kulbat Gim. 7, Jakub Minkiewicz Gim. 3, Hanna Sęk Gim. 3 Specjalne podziękowania przygotowano również do nauczycieli historii, którzy corocznie przygotowują uczniów do konkursu tym samym upowszechniają wiedzę na temat Żołnierzy Niezłomnych. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej postać patrona „emdeku” rotmistrza Witolda Pileckiego.

Autor Młodziezowy Dom Kultury