Życiowe drogowskazy czyli „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”

1291

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Fundacja Arka Nadziei wraz z Powiatową Komendą Policji przeprowadziła dla uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 13 w ZS-P nr 1 Tomaszowie Mazowieckim spotkanie edukacyjne, pt: „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.

Uczniowie na spotkaniu dowiedzieli się czym jest przemoc, poznali rodzaje przemocy oraz uświadomili sobie jaką ogromną szkodę wyrządza przemoc osobom, które jej doświadczają. Prowadząca p. Anetta Markiewicz  przekazała również dzieciom informacje o cyberprzemocy oraz gdzie należy szukać pomocy, kiedy człowiek doświadcza przemocy oraz jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.

W spotkaniu uczestniczyła także p. Joanna Besztak, pracownik  Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która opowiedziała uczniom o zagrożeniach różnego rodzaju przestępstwami. Poruszyła między innymi kwestie cyberprzestępstw, demoralizacji, oszustw, naruszenia mienia i nietykalności cielesnej szczególnie osób małoletnich. Omawiane z uczniami zagadnienia przedstawiane były stosowanie do wieku odbiorcy, poparte wielokrotnie przykładami , które p. Joanna zna z własnej pracy. Przedstawicielka Policji uczulała dzieci na kwestie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, mówiła jak ważne jest reagowanie, jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda poprzez przekazanie informacji kompetentnym osobom.

Foto. Anna Storczyk

źródło – http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/zyciowe-drogowskazy-czyli-zatrzymaj-przemoc-w-szkole-i-w-domu-/