„Poetka, prozaik, bibliotekarka” – lekcja biblioteczna poświęcona pamięci Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej.

619

Poetka, publicystka, działaczka społeczna, bibliotekarka. O patronce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim można mówić wiele, przede wszystkim to, że umiała rozmawiać z drugim człowiekiem.

Czytelnia była jej królestwem. Teresa Gabrysiewicz-Krzysztofikowa umarła zdecydowanie za wcześnie. 8 marca bieżącego roku minęła 39. rocznica jej śmierci. Z tej okazji w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyło się spotkanie poświęcone jej pamięci. Na widowni zasiedli uczniowie oraz ich opiekunowie z Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, osoby blisko związane z naszą patronką: rodzina, przyjaciele oraz wszyscy sympatycy jej twórczości. Lekcję biblioteczną rozpoczęliśmy od przedstawienia prezentacji multimedialnej opracowanej przez Dorotę Iwanicką. Zdjęcia wykorzystane w tym materiale pochodziły z archiwum biblioteki oraz ze zbiorów prywatnych Pana Jerzego Krzysztofika, męża Pani Teresy, które przekazał naszej placówce i za które serdecznie dziękujemy. Wyświetlony materiał przybliżył zebranym postać patronki MBP, jej zaangażowanie: „organizowała spotkania, wieczorki i poranki, odczyty, prelekcje … skupiała wokół siebie młodych, tych najbardziej zafascynowanych sztuką słowa, stawiających pierwsze twórcze kroki, służąc im radą i ciepłą życzliwością”. Swoje utwory poświęcała tematom bliskim jej sercu: rodzinie, znajomym, miejscom, w których żyła, miłości do książek. Następnie została odegrana krótka scenka, ukazująca wiersz poświęcony zawodowi, który wykonywała: „Bibliotekarka” – „Wśród witrażowej tęczy ozdobnych plakatów na szpileczkach toczonych radością przebiegasz z sosnowych niosąc półek ludziom czekającym słowo…”. Czytelnicze spotkanie zbiegło się z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet. W tym dniu naszą lekcję biblioteczną ubogaciła obecność Pani Emilii Tesz – poetki, fraszkopisarki, aforystki i publicystki. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Związku Literatów Polskich ukazała w swojej wypowiedzi, jak zapamiętała Teresę Gabrysiewicz-Krzysztofikową i jak odbierała jej twórczość. Pani Emilia przeczytała zebranym swoje teksty mówiące o kobiecie i o miłości. Zebrani usłyszeli wiersz, który tomaszowska poetka napisała na cześć Zmarłej. Zaproszony gość podzielił się swoimi aforyzmami zamieszczonymi w książce pt. „Od pierwszej miłości do grobowej deski” Ewy i Joachima Glensk. Usłyszeliśmy też fragment najnowszej książki Pani Emilii pt. „Opowieści z kufra wyjęte”. Spotkanie poświęcone pamięci naszej patronki było czasem zastanowienia się nad istotą życia i okazją do wspomnienia osoby, która kochała ludzi i dobrą literaturę.

Autor Miejska Biblioteka Publiczna