Pożegnanie żołnierza 25BKPow.

1334

 

W dniu 10 marca 2017r. na Sali Tradycji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim pożegnano żołnierza odchodzącego z Dowództwa 25 BKPow do innej jednostki wojskowej.

Dowódca 25 BKPow generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnali sierżanta Wojciecha Martynuska odchodzącego do innej jednostki wojskowej. Dowódca podziękował żołnierzowi za dotychczasową służbę, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Sierżant Wojciech Martynusek służbę wojskową rozpoczął w 2001 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w 7 batalionie kawalerii powietrznej na stanowisku obsługa, następnie w latach 2002 – 2005 jako żołnierz służby nadterminowej. Od 2005 do 2009 wykonywał swoje obowiązki w 7 batalionie kawalerii powietrznej już jako żołnierz zawodowy na stanowiskach: celowniczego, operatora, dowódcy obsługi.

Od roku 2009 służbę pełnił w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego na stanowiskach: dowódcy drużyny, starszego podoficera oraz starszego instruktora.

Sierżant Wojciech Martynusek dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku oraz w Islamskiej Republice Afganistanu.

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak.

kpt. Dorota Jakubowska