„Wspieranie działań kulturalnych w województwie łódzkim”

800

„Wspieranie działań kulturalnych w województwie łódzkim” – pod takim hasłem Łódzki Dom Kultury we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował spotkanie dotyczące rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej w województwie łódzkim.

Przedstawiciele Łódzkiego Domu Kultury 13 marca bieżącego roku spotkali się z przedstawicielami władz miasta, powiatu, gminy, dyrektorami instytucji kultury, przedstawicielami środowisk senioralnych oraz organizacji pozarządowych na terenie województwa łódzkiego w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy placu Kościuszki 18. Celem spotkania było przede wszystkim zaprezentowanie bogatej oferty kulturalnej ŁDK w kontekście wspierania lokalnych podmiotów sektora kultury, zacieśnienie współpracy z w/w podmiotami, a w szczególności zaprezentowanie projektu pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”, którego inauguracja odbyła się 20 października 2016 r.

Przedstawiciele Łódzkiego Domu Kultury przybliżyli ideę projektu oraz zaprezentowali koncepcję pierwszej w województwie karty uczestnika projektu. Wszyscy przybyli mogli przekonać się, że jest to dodatkowa forma wsparcia osób po 60 roku życia, której celem jest ułatwienie dostępu do bogatej oferty kulturalnej województwa łódzkiego poprzez zaoferowanie specjalnych ulg, bądź szczególnych uprawnień, wynikających z oferty partnerów projektu.

W trakcie spotkania została poruszona również istota i rola profesjonalizacji kadr kultury oraz zaprezentowana oferta Regionalnej Akademii Kadr Kultury, która w roku 2017 obchodzi 5-lecie działalności. Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny. Organizatorem przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień oraz Łódzki Dom Kultury we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Autor Miejskie Centrum Kultury