Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

899

W dniach od 27 lutego do 10 marca 2017r. na terenie Ośrodka „Wysoki Kamień” Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie „Działania wysokogórskie w niskich temperaturach”, w którym uczestniczyli żołnierze z 25 BKPow.

 Zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego DG RSZ oraz Planem Zasadniczych Przedsięwzięć WSO WL na terenie Masywu Karkonoszy, gdzie ostry wysokogórski klimat odpowiada warunkom panującym na terenie Wysokich Gór Europejskich przeprowadzone zostało szkolenie, którego tematyka obejmowała prowadzenie działań wysokogórskich w niskich temperaturach.

Szkolenie teoretyczne z wychłodzenia organizmu podczas działania bojowego w niskich temperaturach tzw. hipotermii było tylko prologiem do tego co spotkało uczestników kursu w rejonie Śnieżnych Kotłów.

W ramach kursu uczestnicy szkolenia z jednostek podległych DG RSZ działali w rejonie Polany Jakuszyckiej, Hali Szrenickiej, Śnieżnych Kotłów i Łabskiego Szczytu, gdzie prowadzący szkolenie szczególną uwagę zwrócili na sposoby poruszania się na nartach ski-turowych z wykorzystaniem fok, rakietach śnieżnych oraz rakach. Ważnym elementem szkolenia było poruszanie się w terenie eksponowanym z wykorzystaniem tzw. „lotnej asekuracji”, czyli wykorzystanie czekanów do poruszania się w lodzie oraz jazda na nartach za skuterem śnieżnym jak i kierowanie skuterem.

Nieodłącznym elementem każdego dnia szkoleniowego było budowanie improwizowanych stanowisk zjazdowych, asekuracyjnych przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu ski-turowego.

Uczestniczy kursu poznali także podstawowe sposoby oraz specyfikę budowy jam śnieżnych jako podstawowego sposobu bytowania w terenie górzystym oraz doskonali umiejętności wykorzystywania sprzętu do budowy improwizowanego toboganu do ewakuacji poszkodowanych z rejonu wysokogórskiego.

Zdobyta wiedza i umiejętności przez żołnierzy pozwolą w sposób właściwy prowadzić szkolenie wysokogórskie w jednostkach bezpośrednio podległych Dowódcy 25BKPow oraz odpowiednio przygotować kawalerzystów do realizacji czekających ich zadań.

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Kowalski

kpt. Zbigniew Kowalski