Apel ZUS do przyszłych emerytów.

999

Apel ZUS do przyszłych emerytów.

ZUS apeluje: Złóż wniosek o kapitał początkowy albo przelicz go jeśli chcesz przejść od października na emeryturę! Prawie 20 proc. z osób, które będą mogły przejść na emeryturę w październiku nie ma w ogóle wyliczonego kapitału początkowego albo przeliczonego po zmianach przepisów w latach 2011-2015.

 

Zakład apeluje do osób, które będą mogły skorzystać ze zmian w ustawie aby już składały wnioski
o ustalenie kapitału początkowego.
Dzięki temu przyszli emeryci,posiadając ustalony i przeliczony kapitał będą mogli skorzystać z szeregu ułatwień, które szykuje dla nich ZUS, aorgan rentowy będzie mógł rozłożyć pracę związaną z opracowaniem wniosków emerytalnych w czasie i już teraz przystąpić do obliczania tej części emerytury. Przede wszystkim jednak, ubezpieczeni będą mogli zweryfikować dokumentację, którą będą musieli dołączyć do wniosku o ustalenie kapitału początkowego. Przypomnijmy, że kapitał odnosi się do lat sprzed 1999r. By go ustalić, do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające okresy ubezpieczenia i wysokość zarobków. Jeśli tych dokumentów nie mamy, bądź zawierają one błędy lub nie są kompletne, będzie trzeba szukać dawnego pracodawcy by je wystawił lub uzupełnił. Jeśli pracodawca już nie istnieje, będzie trzeba szukać dokumentów w archiwach.Dlatego lepiej ustalić wcześniej kapitał niż dopiero w chwili składania samego wniosku o emeryturę, bo brak dokumentacji może wydłużyć czas oczekiwania na ostateczną decyzję o emeryturze. ZUS ma na wydanie decyzji co prawda 30 dni, ale liczone od dnia wystąpienia ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo lub wysokość emerytury, czyli złożenia kompletu dokumentów.

 

Dlaczego obliczenie kapitału początkowego jest takie ważne? Bo ma wpływ na wysokość emerytury. Emerytura zależy od zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek zebranych na koncie emerytalnym oraz średniej dalszej długości życia. Znając wysokość przyszłej emerytury, można świadomie podjąć decyzję o tym kiedy na nią przejść. W chwili osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego czy później?Od lipca w ZUS-ie rozpoczynają działalność doradcy emerytalni. Pomogą zweryfikować dokumentację, wypełnić wniosek, wyliczą także wysokość przyszłej emerytury w różnych wariantach: z chwili osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i późniejszego okresu, jeśli zdecydowalibyśmy się jeszcze popracować i dopiero za jakiś czas przejść na emeryturę. Dlatego do doradcy dobrze będzie przyjść już przygotowanym do rozmowy czyli z naliczonym lub przeliczonym kapitałem początkowym po zmianach w przepisach, które miały miejsce w latach 2011-2015. Dzięki temu wysokość podanej emerytury będzie dokładniejsza. Doradcy będą obsługiwać preświadczeniobiorców, czyli osoby, którym do obniżonego wieku emerytalnego zostało nie więcej niż 12 miesięcy.

 

Kolejna korzyść płynąca z posiadania wyliczonego kapitału początkowego, to możliwość złożenia wniosku
o emeryturę bez konieczności osobistego stawiania się w ZUS-ie. Posiadając profil na PUE
i podpis elektroniczny oraz ustalony kapitał początkowy, będzie można złożyć wniosek o emeryturę przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, nie narażając się na ewentualne kolejki, które mogą się przy zwiększonej liczbie składanych wniosków zdarzyć.

 

Warto więc także pomyśleć o założeniu profilu na PUE, bo tą drogą , będzie można umówić się
z doradcą emerytalnym na konkretny dzień i godzinę. Wówczas też unikniemy ewentualnego oczekiwania na obsługę. No i naturalnie będzie można samemu skorzystać z kalkulatora emerytalnego na PUE, który przygotowuje ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUSwoj. łódzkiego