„LEGALNE WAGARY” na koncercie Ewy Farnej dla klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

2059

Uczniowie klasy 1a Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim mają otwarte serca, chętne do pracy na rzecz innych. Już w listopadzie 2016 r. wzięli udział w warsztatach „Co to jest wolontariat?” i od tego czasu czynnie i świadomie włączają się w różne akcje społeczne. Po ogłoszeniu konkursu „Legalne Wagary” postanowili włączyć się do zabawy.

17 marca 2017 r. pod opieką wychowawcy Anny Podskok udali się do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, aby zintegrować się z osobami niepełnosprawnymi. Pani dyrektor Marta Niemczyk zapoznała grupę ze specyfiką pracy ośrodka, oprowadziła po salach i zaproponowała pomoc i wspólną zabawę z wychowankami. Młodzież gimnazjalna
z wielkim entuzjazmem zabrała się za porządkowanie placu otaczającego budynek.
W tym czasie kilka dziewczynek umilała czas na spacerze dziewczynce, która jeździ na wózku inwalidzkim. Uczniowie, którzy pozostali w budynku, wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi robili prace plastyczne, układali puzzle, przez co uczyli się wzajemnie otwartości, tolerancji, szacunku dla słabszych.

Ponadto uczniowie zebrali 37,5 kg plastikowych nakrętek, które przekazali na rzecz fundacji „Amicus Canis – fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych” w Tomaszowie Mazowieckim.

Zdobycie biletów na koncert Ewy Farnej jest wspaniałym uwieńczeniem wspólnej chęci pomocy innym oraz integracji społecznej.

Autor: Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego