Uczniowie Gimnazjum nr 7 w Finale Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

634

Od dwóch lat Szkoła Główna Handlowa organizuje ogólnopolską Gimnazjalną Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie, która ma czteroetapowy charakter i rzetelnie sprawdza wiedzę z zakresu polityki, socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz bieżących wydarzeń.

Do ścisłego finału, które zostanie przeprowadzony 11 maja 2017 roku w Warszawie zakwalifikowało się 50 uczniów z całej Polski, w tym dwoje z Gimnazjum nr 7: Natalia Zimnicka oraz Wojciech Rżanek (opiekun Radosław Pająk). Finał polega na rozwiązaniu testu, przedstawieniu prezentacji multimedialnej oraz udzieleniu odpowiedzi ustnych. Zwycięzcy oprócz nagród rzeczowych zostaną również zaproszeni na staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki