Zbliża się termin składania prac na konkurs “MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

736

Jeszcze tylko do 11 maja można zapisać się na warsztaty plastyczne.

Tomaszowskie Muzeum prowadzi warsztaty plastyczne których celem, jest przygotowanie dzieci i młodzieży do Konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”. Uczestnicy projektu w pierwszej kolejności są oprowadzani po Muzeum, zapoznając się z jego zbiorami i działalnością, a następnie przystępują do wykonania pracy plastycznej. Mogą wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności instytucji. Uczestnik projektu musi sam dokonać wyboru, co z obszaru realizacji wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Przypomnę, że Konkurs ma charakter międzynarodowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Głównym organizatorem  Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Tomaszowskie Muzeum jest placówką, która od kilku lat bierze udział w  tym Projekcie i przeprowadza etap miejsko – powiatowy Konkursu, a  nagrodzone prace w ilości od 1 – 40 przesyła do Muzeum Okręgowego w  Toruniu.

Patronat Honorowy nad Konkursem w etapie miejsko – powiatowym objął Pan Mirosław Kukliński – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Konkurs jest promocją naszego regionu, jego historii i zabytków z nim związanych. Należy podkreślić, że dzieci biorące udział w konkursie, stają się ambasadorami naszego regionu.

Terminy Konkursu:

  1. Do 11 V 2017 r. uczestnictwo w warsztatach plastycznych w Muzeum
  2. Do 26 V 2017 r. – zbieranie prac
  3. 5 VI 2017 r. (poniedziałek) – posiedzenie Komisji Konkursowej
  4. 12 VI 2017 r. (poniedziałek) – podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród
  5. Do 25 VI 2017 r. – przesłanie prac do Muzeum w Toruniu

Regulamin konkursu “MOJA PRZYGODA W MUZEUM” (.pdf)

Autor Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego