„Malowanie na kolanie” w MCK

864

Przez dwa dni (19 i 20 kwietnia) w Miejskim Centrum Kultury, filii DOK odbywało się coroczne spotkanie edukacyjno – plastyczne z cyklu „Malowanie na kolanie”. Uczestniczyło w nim 118 uczniów klas I-III z Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Tegoroczna edycja zatytułowana „Zostawcie nam czysty kawałek świata’’ była poświęcona ekologii. Celem akcji było propagowanie wiedzy ekologicznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata i zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

Każdy uczestnik po wykonaniu pracy indywidualnej mógł wykazać się pomysłowością plastyczną przy pracy zespołowej, tworząc łąkę pełną kwiatów.

„Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości” – Jan Paweł II

Warsztaty prowadziła Iwona Jabłońska.

Autor MCK