Pożegnanie mjr. Piotra Idusa

2082

W dniu 28 kwietnia 2017 r. na Sali Tradycji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim pożegnano odchodzącego do innej jednostki wojskowej żołnierza z dowództwa brygady.

 

Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnał odchodzącego do innej jednostki wojskowej majora Piotra Idusa.

 

W trakcie zbiórki wspomniano przebieg służby wojskowej mjr. Idusa oraz jego zasługi w działalności służbowej na rzecz Brygady. Gen. Kaczyński podziękował żołnierzowi za dotychczasową pracę i życząc dalszych sukcesów w życiu służbowym jak i prywatnym wręczył odchodzącemu żołnierzowi upominek.

 

Na zakończenie w swoim wystąpieniu mjr Idus podziękował wszystkim zebranym, po czym dokonał wpisu do księgi pamiątkowej.

 

Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mjr Piotr Idus został wyznaczony na dowódcę 25 batalionu dowodzenia.

***

Major Piotr Idus swoją służbę wojskową rozpoczął w roku 1991 jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po jej ukończeniu, w latach 1995 – 1996 na pierwsze swoje stanowisko służbowe został wyznaczony w 2 pułku kawalerii powietrznej, gdzie pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy plutonu. Następnie, w latach 1996 – 1998 r. służył w 2 batalionie zabezpieczenia. Od 1998 do 2000 roku służbę wojskową pełnił w 7 pułku ułanów lubelskich, natomiast od czerwca 2000 roku w Dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach: Polskiego Kontyngentu Wojskowego SFOR w Bośni i Hercegowinie, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Iraku oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak

kpt. Tomasz Pierzak