Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

888

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Odbędzie się on 30 kwietnia. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”. Polega na zatrzymaniu się i refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego oraz pokazywanie osób, znanych ze swych osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirują się Słowem Bożym. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych i organizacjach.

W Narodowy Dzień Czytania Pisma Św. włączyli się także wolontariusze szkolnego koła Caritas, działającego przy Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zorganizowali oni zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 11, podczas których czytali wybrane fragmenty opowiadań biblijnych. Dzieci brały czynny udział w spotkaniu i z zainteresowaniem słuchały. Maluchy podczas zajęć miały możliwość także  oglądania  ilustracji załączonych do każdego opowiadania. W przerwie gimnazjaliści prowadzili różne gry i zabawy edukacyjne. Podczas  słuchania oraz zabawy dzieci bardzo dobrze się zintegrowały i mimo różnicy wiekowej znalazły wspólny język nie tylko między sobą, ale przede wszystkim z młodzieżą. Projekt realizowali uczniowie klasy 3b: Dominika Wachoń, Paulina Mrówczyńska, Klaudia Kotynia i Filip Gągorowski. Opiekunem uczniów był nauczyciel religii Marcin Rybak.

Autor Gimnazjum Nr 3 im. J. Piłsudskiego t Tomaszowie Mazowieckim