Przekazanie obowiązków w 25 batalionie dowodzenia

603

W dniu 28 kwietnia 2017 roku na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków dowódcy 25 batalionu dowodzenia.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownikowi Adamowi Greli przez dowódcę uroczystości majora Emila Faber. Następnie, przy odgrywanym przez wojskową orkiestrę hymnie Rzeczypospolitej Polskiej wciągnięta została na maszt flaga państwowa.

Po odczytaniu Rozkazu Personalnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,  podpułkownik Sławomir Sołtysiak przekazał sztandar 25bdow. nowemu dowódcy majorowi Piotrowi Idusowi.

Ostatnim elementem zbiórki przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Radomia odbyła się defilada wszystkich pododdziałów 25 batalionu dowodzenia.