Bezpłatna sterylizacja suk i kotek

670

Rozpoczęła się akcja bezpłatnej sterylizacji wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Wnioski o sfinansowanie zabiegu można składać do 30 listopada.

Akcja będzie trwała do 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski można składać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Będą one rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu,

Do wniosku należy dołączyć kserokopię (potwierdzoną przez właściciela za zgodność):

  • książeczki zdrowia zwierzęcia,
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów).

Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych kserokopii dokumentów, to ma obowiązek ich dostarczenia w terminie dwóch dni roboczych. W przeciwnym razie jego zwierzę zostanie wykreślone z wykazu złożonych wniosków o sfinansowanie zabiegu.

Uwaga!

Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów, o których mowa powyżej jedynie na jedno zwierzę na czas trwania akcji.

Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w celu umówienia terminu wykonania zabiegów w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przeciwnym razie jego zwierzę zostanie wykreślone z wykazu wniosków o sfinansowanie zabiegu.

Informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. ul. POW 10/16, budynek A, piętro II, pok. 46 i pod numerem telefonu (44) 724 – 23 – 11 wew. 262.

Pliki do pobrania

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego