Nowy program uł „Zdolny uczeń – świetny uczeń”

W piątek 21 kwietnia 2017 roku w I Liceum odbyło się spotkanie prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego pana profesora Tomasza Cieślaka z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.

Spotkanie promowało nowy program UŁ „Zdolny uczeń – świetny uczeń” skierowany do utalentowanych, zainteresowanych wiedzą, z pasją naukową uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Program ma na celu zindywidualizowanie współpracy nauczycieli akademickich z uczniami w ramach angażowania ich w działalność naukową prowadzoną przez UŁ.

Współpraca nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i akademickich ma inspirować i zachęcać młodych ludzi do kreatywnego działania oraz ułatwiać im przemyślany i mądry wybór dalszej ścieżki naukowej.

Uniwersytet Łódzki dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami naukowymi, posiada wiele umów z uniwersytetami europejskimi i azjatyckimi, w tym z prestiżowymi uczelniami chińskimi, co stanowi doskonałą zachętę dla młodych ambitnych ludzi.

Program rozpoczyna się 1 września 2017 roku i został przyjęty przez dyrektorów z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem.

Autor I LO Tomaszów Mazowiecki