WFOŚiGW wspiera Zakład Gospodarki Ciepłowniczej

728

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył pożyczki zaciągnięte przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej na ponad 615 tys. zł. To forma wsparcia działań spółki. W ten sposób, WFOŚiGW docenił celowość i zasadność przyłączenia budowanej Areny Lodowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Umorzenie pożyczki dotyczy zadania „Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej DN 150 systemu kanałowego na sieć preizolowaną 2 x DN 200/315 od komory K-2 do komory K-2B przy ul. Mazowieckiej oraz budowa przyłącza cieplnego do toru lodowego w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej 24-26”.

W ostatnich latach ZGC, dzięki wsparciu m.in.  WFOŚiGW,  zrealizował prośrodowiskowe  zadania za ponad 20 mln zł.

Autor Urząd Miasta