Forum Trzeźwości: 778 gimnazjalistów wzięło udział w warsztatach

722

Trwa Tomaszowskie Forum Trzeźwości.  W tym roku zaprosiliśmy do udziału w Tomaszowskim Forum Trzeźwości uczniów tomaszowskich gimnazjów. 8-9 maja, w wyznaczonych grupach, odbywały się warsztaty profilaktyczne pod hasłem: „Szkoła bez przemocy i uzależnień – warsztaty zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży”.

W trakcie zajęć prowadzonych przez profesjonalnych animatorów młodzież miała okazję stworzyć profil osoby uzależnionej, poznać mechanizmy wchodzenia w uzależnienie, poznać zjawisko przemocy, ale także nauczyć się jak mówić „NIE” lub jak reagować w przypadkach doświadczania przemocy.

Warsztaty miały formę zabawy, wymiany doświadczeń i dyskusji. W warsztatach wzięły udział wzięło  778 uczniów z wszystkich tomaszowskich gimnazjów.

Autor Urząd Miasta