Przedsiębiorco! Pilnuj, kto ma dostęp do Twoich danych w ZUS

704

Przedsiębiorcy najczęściej nie załatwiają osobiście spraw w urzędach. Wyznaczają do tego pełnomocników – pracowników, księgową lub biuro rachunkowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: dane pełnomocników trzeba na bieżąco aktualizować, żeby informacje o firmie nie znalazły się w niepowołanych rękach. Praktyka pokazuje, że nie wszyscy o tym pamiętają. W Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim w 2016 r. zarejestrowano prawie 4160 pełnomocnictw i ok. 140 odwołań.

Do załatwiania spraw z ZUS przedsiębiorcy najczęściej upoważniają swoich pracowników albo pracowników biura rachunkowego. Uprawnienia mogą dotyczyć np. wglądu w dane płatnika składek, odbierania jego korespondencji, składania dokumentów lub wszystkiego, co wiąże się z ZUS – w zależności od tego, co wskaże zainteresowany płatnik.

Co ważne, gdy zmienia się osoba odpowiedzialna za kontakt z ZUS, przedsiębiorca powinien odwołać nieaktualne pełnomocnictwo. – Przypominam, że udzielone pełnomocnictwa umożliwiają upoważnionym m.in. wgląd do danych mocodawcy zgromadzonych w Zakładzie. To mocodawca jest odpowiedzialny za odwołanie pełnomocnika, dlatego apelujemy do przedsiębiorców o aktualizację udzielonych pełnomocnictw – mówi Grażyna Wódzka, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji tomaszowskiego oddziału ZUS.

W całym ubiegłym roku do ZUS w województwie łódzkim wpłynęło ponad 19 tysięcy wniosków o nadanie pełnomocnictw i tylko 600 wniosków odwołujących upoważnienia. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców, żeby dla bezpieczeństwa zweryfikowali, komu udostępniają swoje dane i odwołali pełnomocnictwa dla osób, z którymi już nie współpracują. To kogo przedsiębiorca upoważnił do kontaktów z ZUS można sprawdzić podczas osobistej wizyty w ZUS lub po zalogowaniu się na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Informacje o udzielonych upoważnieniach znajdują się w zakładce „Ustawienia”.

Do nadawania i odwoływania pełnomocnictwa w ZUS służy formularz ZUS PEL. Jeśli przedsiębiorca ma elektroniczny podpis, może wysłać formularz przez internet z własnego konta na PUE. Pozostali mogą go dostarczyć tradycyjną pocztą albo osobiście.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego