„Uczymy historii najnowszej”

493

Pod takim tytułem w Gimnazjum nr 7 realizowany był w tym roku szkolnym projekt edukacyjny z historii polegający na poszerzaniu wiedzy o tematy wykraczające poza podstawę programową, związane z najnowszą historią Polski. Patronat na projektem objął łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

17 maja w ramach projektu w szkole odbyły się warsztaty historyczne w oparciu o film „Mała matura” w reżyserii Janusza Majewskiego, który przedstawia losy młodzieży krakowskiej, która zdawała tzw. małą maturę w 1947 roku,  a w ich codzienność mocno wdzierała się stalinowska rzeczywistość. Uczestnikami spotkania byli w większości uczniowie klas trzecich, którzy swój egzamin gimnazjalny zdawali niecały miesiąc temu i mogli porównać życie współczesnej młodzieży z rówieśnikami sprzed siedemdziesięciu laty. Warsztaty prowadziła Magdalena Zapolska – Downar z łódzkiego IPN-u.

Podsumowaniem projektu będzie udział w rajdzie edukacyjnym organizowanym i finansowanym przez IPN, który zaplanowany jest na czerwiec, a jego celem będzie przybliżenie historii regionu łódzkiego z okresu II wojny światowej.  Koordynatorem projektu jest Radosław Pająk.

Autor Urząd Miasta