Rzecznik Praw Dziecka w ZS 8

950

W Zespole Szkół nr 8 ostatni tydzień maja ogłoszony był Tygodniem Praw Dziecka. Uczniowie  na różnych poziomach wiekowych brali udział w konkursach, przygotowywali plakaty o wybranych prawach dziecka, tworzyli „drzewa życzliwości”.

26 maja 2017 r. odbyło się  podsumowanie wszystkich działań. W tym dniu przeprowadzony został także  II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie, którego organizatorką jest pani Dorota Wieczorek- pedagog szkolny i nauczyciel WOS-u  w Zespole Szkół nr 8 oraz pani Jadwiga Wonko- konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak, który odwiedził szkołę.

Uroczystość  przebiegała w trzech etapach. Na początku przedstawiono wyniki II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zorganizowanego pod hasłem „Jestem dzieckiem i mam swoje prawa”. Do konkursu stanęło 26 uczestników.  Pierwsze miejsce zajął Filip Pęczek z Zespołu Szkół nr 8, który otrzymał równocześnie tytuł Społecznego Omnibusa 2017. Druga nagroda trafiła do Przemysława Kocha z Gimnazjum nr 7 , Jakuba Kosza z Gimnazjum nr 6 i Maksymiliana Zięby z Gimnazjum nr 8. Komisja konkursowa przyznała także dwa trzecie miejsca: Michałowi Mocholi z Gimnazjum nr 8 i Kindze Bojdo z Gimnazjum w Rzeczycy. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Kuta z Gimnazjum w Inowłodzu, Natalia Kałużna z Gimnazjum nr 3 i Wojciech Rżanek z Gimnazjum nr 7.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu literackiego „List do mojego dziecka”, który skierowany był do rodziców.

I miejsce otrzymali: pan Krzysztof Cedro i pani Urszula Machnicka.

II miejsce zdobyła pani Katarzyna Barsch- Cielebon.

Komisja konkursowa przyznała też dwa wyróżnienia: pani Dorocie Borzucie i pani Edycie Izdebskiej.

Do konkursu literackiego stanęli także uczniowie. Ich zadaniem było zredagowanie listu otwartego do ważnej osoby dorosłej na temat: „Wszyscy dla praw dziecka”.

I miejsce zajęła Maja Cedro z kl. VI

II miejsce otrzymała Julia Staszek z kl. VI i Aleksander Brzeziński z kl. I gimnazjum

III nagroda trafiła do Justyny Świdzińskiej z kl. I gimnazjum i Zuzanny Kwiatkowskiej z kl. VI.

Wyróżnienie w konkursie otrzymał Aleksander Kostanek z kl. VI.

Uczniowie z klas IV- VI wzięli także udział w konkursie plastycznym pt. „Moje szczęśliwe dzieciństwo”.

Ich prace stanowiły element dekoracji, by wszyscy goście mogli podziwiać pomysłowość i staranność wykonania.

W tym konkursie przyznano następujące nagrody:

I miejsce zdobyła Maja Cedro z kl. VI

II miejsce trafiło do Zuzi Karwas z kl. V

III miejsce otrzymała Natalia Bilska z kl. IV, a wyróżnieni zostali: Dawid Śmigiel i Jakub Doromoniec.

Druga część uroczystości miała charakter artystyczny.  Wystąpiły utalentowane uczennice z ZS8,  grupa teatralnej „Taaka draka”. Młodzi artyści przedstawili spektakl pt. „Piotruś Pan”, którym wywalczyli I miejsce w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Radomiu.

Najbardziej emocjonującą częścią spotkania okazał się panel dyskusyjny. Rzecznik Praw Dziecka odpowiadał na niełatwe  pytania gimnazjalistów. Mówił o codziennej pracy,  zachęcał do dyskusji z dorosłymi na temat praw dziecka.

Wszyscy uczestniczący w spotkaniu uczniowie otrzymali materiały informacyjno-promocyjne dotyczące praw dziecka.

Autor Urząd Miasta