Sekty i nowe ruchy religijne- metody psychomanipulacji

1431
W dniu 25.05.2017r. w ZSP Nr 3 odbyła się konferencja szkoleniowa „ Sekty i nowe ruchy religijne- metody psychomanipulacji” dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli religii ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Maz. i Powiatu Tomaszowskiego. Wykładowcami byli: o. Emil Smolana – dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Warszawie, opiekun Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży ” Rejs” przy klasztorze o.o. Dominikanów w Warszawie, dr Paweł Szuppe – teolog, religioznawca, pedagog, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.
Odbyło się również spotkanie z młodzieżą klas I i II T i ZSZ poświęcone tej tematyce, w czasie którego uczestnicy uzyskali informacje nt. sekt, ich rodzajów, specyfiki działania, destrukcyjnych mechanizmów wywierania wpływu, metod manipulacji a także gdzie szukać pomocy dla osób poszkodowanych lub uwikłanych w destrukcyjną działalność tego typu grup czy ruchów.
Autor: ZSP Nr 3