761

Mateusz Jakubczyk zwyciężył w 10. edycji Dekanalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Radomskiej dla klas IV-VI szkół podstawowych. Podsumowanie konkursu odbyło się w połowie maja w Szkole Podstawowej nr 7.

Uczestnicy wyłonieni rywalizacji szkolnych (po dwóch uczniów  z każdej placówki)  zmagali się z zadaniami z zakresu teologii ogólnej  oraz znajomości Pisma Świętego. Prace składały się z 26 pytań testowych, a sprawdzane były bezpośrednio po ich napisaniu przez komisję konkursową.

I miejsce – Mateusz Jakubczyk

II miejsce – Maja Cedro,  Wiktoria Sztandera ;

III miejsce – Marta Kiedrzyńska.

Wyróżnienia: Wiktoria Ciach, Bartosz Stępień, Zuzanna Miszczyk, Szymon Kunka, Natalia Szmigiel, Magdalena Pietrzyk.

Nagrody i dyplomy wręczyli: wiceprezydent Zofia Szymańska, ks. dziekan Stanisław Pałkiewicz, ks. Zbigniew Kowalczyk oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 Ligia Twardowaska. Nagrody ufundował ks. S. Pałkiewicz oraz ks. Z. Kowalczyk, poczęstunek p. Bogdan Gwadera, a organizatorem konkursu była Urszula Seredyn – doradca metodyczny religii WODN w Piotrkowie Tryb. Uczestnicy po napisaniu testu  zwiedzili szkołę, brali udział w grach i zabawach na świetlicy  oraz spotkali się z uczniami SP7.

Autor UM