„Białobrzeska pętla – dlaczego nordic walking?”

531

Marszem nordic walking przywitaliśmy lato

Kameralna, ale niezwykle sympatyczna grupa uczestników, 21 czerwca b.r. w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, filii Dzielnicowy Ośrodek Kultury, powitała lato na spotkaniu „Białobrzeska pętla – dlaczego nordic walking?”. W części teoretycznej, poprzez krótką prezentację multimedialną, Tadeusz Lubicki opowiedział o jedenastu zdrowotnych powodach, dla których warto uprawiać ten rodzaj rekreacji ruchowej, udzielił instruktażu w zakresie techniki „maszerowania z kijami” oraz porad dotyczących wyboru sprzętu. Uczestnicy spotkania, w większości osoby rozpoczynające przygodę uprawiania nordic walking, w części praktycznej pokonali 5-cio kilometrową trasę wzdłuż starego dorzecza Pilicy, którą cyklicznie spacerują uczestnicy stałej formy nordic walking i Klubu Seniora DOK. Po okresie wakacyjnym organizatorzy planują kolejne, podobne działania w zakresie promocji zdrowia w ramach cykli „Na zdrowie nigdy nie jest za późno”, „Starzeć się wolniej”.

Autor MCK