Już od dziś doradcy emerytalni na Salach Obsługi Klientów w ZUS

621

Od 3 lipca na Salach Obsługi Klientów w ZUS doradcy emerytalni przyjmować będą klientów, którzy jeszcze w tym roku będą chcieli skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na podstawie informacji uzyskanych od doradcy, można będzie świadomie podjąć decyzję o tym kiedy przejść na emeryturę.

 

Doradca emerytalny wyjaśni od czego zależy wysokość emerytury, wyjaśni kwestie związane
z nabyciem prawa do emerytury, pomoże wypełnić wniosek i formularze oraz sprawdzi dokumentację dołączoną do wniosku.

 

Przede wszystkim jednak doradca, obliczy przy użyciu specjalnego narzędzia, jakim jest kalkulator emerytalny, prognozowaną wysokość emerytury. Wyliczenia na kalkulatorze dotyczyć mogą różnych okresów zakończenia aktywności zawodowej. Obliczyć będzie można prognozowaną wysokość świadczenia z chwili uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, ale także sprawdzić jaka byłaby prognozowana wysokość emerytury w późniejszym terminie zakończenia pracy i przejścia na emeryturę.

 

Należy pamiętać, że obniżenie wieku emerytalnego daje prawo do przejścia na emeryturę, ale nie stanowi takiego obowiązku. Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przechodzi się na emeryturę, tym powinna być ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

 

W maju 2015 r. został przeprowadzony pilotaż projektu w dwóch oddziałach ZUS na terenie kraju i podległych im jednostek. W ciągu miesiąca skorzystało z porad doradców ponad 6 tys. osób. W przeprowadzanej w trakcie pilotażu ankiecie wzięło udział 1 tys. klientów, 97 % z nich pozytywnie oceniło zakres udzielanych wyjaśnień oraz sposób ich przekazywania. Z kalkulatora emerytalnego skorzystało 2,7 tys. osób, z czego 23% przyznało, że po zapoznaniu się z prognozami wysokości świadczenia, zmieni termin złożenia wniosku o emeryturę.

Aby spotkać się z doradcą emerytalnym, należy przyjść na salę informacyjną ZUS, na dyspenserze/biletomacie wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty” a następnie wybrać usługę „Doradca emerytalny”. Posiadacze profili na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS mogą zamówić obsługę u doradcy na konkretny dzień i godzinę. Dzięki temu unikną oczekiwania na obsługę.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego