Orlik przy SP 12 z dofinansowaniem

755

Orlik przy SP 12 otrzymał dofinansowanie w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Wsparcie przyznano na podstawie wniosku aplikacyjnego złożonego do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Pucku.

 W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku z listy rezerwowej, w czerwcu br. przyznano Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu dofinansowanie na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”, na boisku typu „Orlik” zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dofinansowanie obejmuje okres działalności od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Dotychczasowa działalność „ORLIKA” od 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. finansowana była ze środków własnych Zespołu i Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego