Waldemar Zawodziński pełniącym obowiązki dyrektora Teatru im. Jaracza

763

W związku z wygaśnięciem 31 sierpnia br. umowy z Wojciechem Nowickim, dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, zawartej  na pięć sezonów artystycznych, Zarząd Województwa Łódzkiego powierzył – od 1 września 2017 r. – pełnienie obowiązków na połączonych stanowiskach dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Waldemarowi Zawodzińskiemu. Zarząd postawił przed nowo mianowanym dyrektorem zadanie podnoszenia  poziomu merytorycznego Teatru, budowania marki, jednoczenia środowiska teatralnego i przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 130-lecia placówki.

– Mam nadzieję, że te decyzje umożliwią Teatrowi im. Jaracza odnoszenie kolejnych sukcesów artystycznych, umacniając jego pozycję na mapie kulturalnej Polski.  Przyczynią się także do uspokojenia nastrojów w wiodącej Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego, konsolidując zespół Teatru – powiedział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Autor

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego