Raz na Ludowo – czyli piątek na pl. Kościuszki

739

Prezydent Miasta oraz Miejskie Centrum Kultury zapraszają na kolejną odsłonę wakacyjnego cyklu „Kulturalne piątki”. 28 lipca na płycie głównej pl. Kościuszki odbędzie się spotkanie z folklorem  zatytułowane „Raz na ludowo”. Początek o godzinie 17. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z tajnikami rękodzieła artystycznego oraz sztuką ludową. W programie również występy zespołów folklorystycznych:

17.30 występ Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Jarzębina”

18.10 występ Zespołu „Skrzynkowianki”

18.40 występ Zespołu Dziecięcego Pieśni i Tańca “Raduńskie Słowiki”

Zespół wokalno-instrumentalny „Jarzębina” z Koła Gospodyń Wiejskich w Lesisku w gminie Żelechlinek powstał w czerwcu 2007 roku.  Przewodniczącą koła jest pani Marta Bedyniak. Zespół reprezentuje gminę na różnych uroczystościach typu dożynki jak i również na różnych konkursach i przeglądach zespołów folklorystycznych na szczeblu powiatowym. Zespół wykonuje utwory ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie funkcjonujące na terenie ziemi rawskiej.

Zespół „Skrzynkowianki” powstał w 2005 roku. Powołał go przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Kazimierz Wojewódzki z Zofia Gawrońską. Celem zespołu jest zaszczepienie bakcyla ludowości w młodym pokoleniu, poprzez aktywne włączanie dzieci i młodzieży do pracy w zespole, kultywowanie tradycji ludowych.

Zespół „Raduńskie Słowiki” pochodzi z Radunia na Białorusi, miejscowości liczącej niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. Celem działalności zespołu jest upowszechnianie i promowanie polskich tradycji ludowych oraz narodowych, zarówno w kraju jak i za granicą, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Zespół powstał w 1992 roku, obecnie skupia w swoich szeregach około 70 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17  lat. W repertuarze zespołu znajdują się przede wszystkim polskie tańce narodowe (polonez, mazur, krakowiak, oberek i inne) i regionalne m.in. suita kaszubska, lubelska oraz tańce białoruskie. Kierownikiem zespołu jest Franciszka Gabis.

Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie z folklorem. Wstęp wolny