Książki dla polskich dzieci z Ukrainy

765

Kilkadziesiąt książek przekazaliśmy polskiej Średniej Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w Iwano – Frankiwsku na Ukrainie. To jedno z miast partnerskich Tomaszowa Mazowieckiego.

Prezydent Marcin Witko pozytywnie odpowiedział na prośbę dyrektor placówki Swietłany Dołogowy o pomoc w wyposażeniu powstającego gabinetu polonistycznego w Średniej Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w Iwano – Frankiwsku. Uczniowie, którzy pragną uczyć się języka polskiego, otrzymali m.in. słowniki języka polskiego, słowniki synonimów, słowniki wyrazów obcych, a także takie tytuły jak: „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Popularność języka polskiego w Iwano – Frankiwsku wzrasta z roku na rok. Obecnie uczy się go 1256 uczniów.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego