Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników

489

rwają intensywne przygotowania do realizacji  warsztatów w ramach projektu „ Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”.

„Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” to  partycypacyjny projekt wystawienniczo – edukacyjny, realizowany przez tomaszowskie Muzeum  dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi  w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” . Przygotowania do realizacji programu rozpoczęły się 1 czerwca 2017 r. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawczo – organizacyjne – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych deklaracji, ankiet, projektowanie logo, materiałów promocyjnych, opracowywanie konspektów warsztatów i pomocy edukacyjnych, przygotowania zaplecza technicznego i infrastruktury. Od 8 września  2017 r. realizowane będą spotkania warsztatowe, których efekt będzie można zobaczyć 21 października br.

Program „Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”  jest realizowany z okazji Jubileuszu 90 lecia istnienia Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego przypadającego w 2017 r. Projekt ma umożliwić nie muzealnikom, czyli osobom nie związanym z  muzeum i muzealnictwem,  poprzez warsztaty w muzeum, poznanie placówki- specyfiki jej działalności, „oswojenie się” z instytucją i muzealiami . Efektem spotkań będzie przygotowanie wystawy czasowej „ Uwolnione z magazynów…” na bazie wybranych przez uczestników Projektu zabytków z muzealnych magazynów. Kuratorem wystawy (liderem) będzie „nie muzealnik” – absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Wzornictwo , obecnie student II roku Politechniki Łódzkiej  i I roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ( studia II stopnia). Uczestnicy w ramach Projektu zrealizują cały proces powstawania ekspozycji: począwszy od kwerendy (wywiadu), wyboru eksponatów, opracowania scenariusza,  po aranżację, jej promocję i kuratorskie oprowadzenie. Projekt obejmować będzie dwanaście 120minutowych spotkań warsztatowych realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum, we współpracy, w koalicji z Partnerem Projektu – Towarzystwem Przyjaciół Muzeum.

Patronat Honorowy nad Projektem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Patronat medialny: Tomaszowski Informator Tygodniowy, Radio FAMA, Telewizja aMazing Tomaszów Mazowiecki.

Cel główny: Podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w przedsięwzięciach kulturalno – edukacyjnych, poprzez zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego dla różnych środowisk i grup wiekowych  oraz wzrost współpracy  pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i edukacji;

Cele szczegółowe: Wzrost współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w sektorze kultury i edukacji; Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w  bezpłatnych  muzealnych spotkaniach warsztatowych łączących kulturę, historię, tradycję, sztukę i przyrodę,  oraz „uwolnienie”  przez nie muzealników wybranych muzealiów z magazynów na wystawę. Zachęcenie mieszkańców Tomaszowa Maz. i turystów do poznawania zbiorów muzealnych poprzez nieodpłatne zwiedzanie wystawy; Ukształtowanie w świadomości społeczności potrzeby korzystania z oferty muzealnej; Poszerzenie  wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu, jego znaczenia w historii, tradycji  i kulturze naszego narodu poprzez bezpośredni kontakt z muzealium.  Ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania   z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych, zmiana postrzegania Muzeum –  jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny.

Rezultaty: Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Maz. w przedsięwzięciach kulturalno–edukacyjnych poprzez zrealizowanie dwunastu bezpłatnych spotkań muzealnych poszerzających wiedzę o muzealiach, muzeum i dziedzictwie kulturowym regionu; wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu, przygotowanie i prezentacja wystawy „Uwolnione z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” jako efektu partycypacji społecznej w działania wystawienniczo – edukacyjne Muzeum; wydanie folderu do wystawy;  poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań. Nietypowa forma obchodów roku jubileuszowego Muzeum; integracja różnych grup wiekowych- integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy  z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Otrzymanie nagrody i dofinansowania Projektu jest dla naszej placówki ogromnym wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że projekt spełni oczekiwania uczestników i odbiorców. Już cieszy się zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że grupa odbiorców bezpośrednich, czyli uczestników warsztatów jest już gotowa do realizacji Projektu. Tworzona jest lista rezerwowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach Projektu.

Wkrótce szczegółowy harmonogram działań realizowanych w ramach Projektu.

Autor Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego