Kiedy złożyć wniosek o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego?

554

Od 1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z obniżenia wieku emerytalnego w ostatnim kwartale tego roku skorzystać może dodatkowo 331 tys. osób w kraju. W woj. łódzkim do ZUS może dodatkowo wpłynąć ok. 23 tysięcy wniosków o emeryturę. ZUS wnioski zacznie przyjmować już 1 września.

Warto zauważyć, że niezależnie od tego czy wniosek zostanie złożony we wrześniu czy
w październiku, emerytura od obniżonego wieku emerytalnego i tak zostanie przyznana dopiero od października.

Nie ma też znaczenia czy wniosek wpłynie do ZUS na początku, w środku czy na koniec miesiąca września lub października. Emerytura od obniżonego wieku emerytalnego zostanie przyznana od października i będzie wypłacona za cały miesiąc, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w ostatnim dniu października. Naturalnie konieczne jest spełnienie warunków do przyznania świadczenia, czyli skończony obniżony wiek emerytalny (dodajmy, że jeśli wnioskujący chce od razu pobierać emeryturę, musi także wcześniej rozwiązać umowę i dołączyć świadectwo pracy).

Mimo, że ZUS wnioski będzie przyjmował od września, to termin na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji zaczyna biec od chwili wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny, czyli
od 1 października.

Bez problemu wnioski we wrześniu mogą składać głównie te osoby, które już mają osiągnięty obniżony wiek emerytalny. Ze składaniem wniosków w pierwszych dniach września powinny natomiast wstrzymać się osoby, które obniżony wiek emerytalny będą kończyły w październiku
i później. Powinny zważyć, kiedy złożyć wniosek, by zamiast emerytury nie dostać decyzji odmownej. Prawo do emerytury przysługuje po spełnieniu warunków, najważniejszym jest wiek, jeśli więc warunek wieku nie jest spełniony, nie ma prawa do świadczenia. Co prawda w sytuacji gdy jest to jedyny niespełniony warunek przyznania emerytury na dzień zgłoszenia wniosku, ZUS działając w interesie ubezpieczonego nie wydaje od razu decyzji odmownych, tylko oczekuje z jej wydaniem do dnia osiągnięcia wieku. Przyjmuje się jednak, że ta odległość czasowa między złożeniem wniosku a ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego nie może być dłuższa niż 30 dni. Zatem wniosek najwcześniej można złożyć na 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Pamiętajmy, że jest kilka sposobów składania wniosków: osobisty – na Sali Obsługi Klientów
w ZUS, możemy wniosek przesłać pocztą, wniosek możemy też wysłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, o ile mamy podpis elektroniczny i ustalony kapitał początkowy. Poprzez PUE ZUS można też umówić się z pracownikiem SOK, doradcą emerytalnym, na konkretny dzień
i godzinę w ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego