Bezpieczny rowerzysta

439

„Bezpieczny Rowerzysta” jest kolejną akcją prewencyjną, organizowaną przez policjantów Ruchu Drogowego KPP w Tomaszowie Mazowieckim 31 sierpnia 2017r. Policjanci przede wszystkim egzekwowali  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego poprzez osoby kierujące jednośladami, tzn. zwracali  szczególną uwagi na rowerzystów przejeżdżających wzdłuż przejść dla pieszych oraz poruszających się po chodnikach. Przypominając, iż zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego  Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h- a takich na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego nie ma

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10

Mundurowi informowali rowerzystów, że ich bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nich samych. Odpowiedni stan techniczny roweru, wyposażenie w obowiązkowe elementy, znajomość przepisów, obycie w ruchu ulicznym dają szansę na bezpieczną i przyjemną jazdę na dwóch kółkach. Policjanci przypominali, że nie wystarczy opanować samej techniki jazdy na rowerze, ale należy znać przepisy drogowe. Kierowcom innych pojazdów policjanci zwracają uwagę na to, aby nie utrudniali cyklistom korzystania z jezdni, gdyż każdy rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego z wszelkimi prawami, ale również obowiązkami wynikającymi z tego tytułu.

Autor KPP