Od piątku głosowanie na projekty TBO 2018

750

Do 9 czerwca można było składać wnioski w ramach tegorocznej edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie złożono 43 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 37 wniosków. Natomiast dwa oceniono negatywnie pod względem formalnym, a cztery pod względem merytorycznym.

Lista projektów ogólnomiejskich

Lp. NAZWA PROJEKTU SZACUNKOWY KOSZT*
1 Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/4/2017) 200.000,00 zł
2 Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach (TBO/20/2017) 405.300,00 zł
3 „Młodzież w działaniu – Niebrowski Skatepark” (TBO/24/2017) 367.950,00 zł
4 „Ławeczki w naszym mieście” – Przechodniu usiądź i odpocznij (TBO/37/2017) 166.125,00 zł
5 Ratuj Życie, Poczuj Serca Bicie (TBO/42/2017) 50.014,00 zł

 

Lista projektów lokalnych

Lp. NAZWA PROJEKTU SZACUNKOWY KOSZT*
I rejon zamieszkania
1 Wykonanie czterech sięgaczy przy ul. Majowej (TBO/3/2017) 130.000,00 zł
2 Poprawa infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na osiedlu Piaskowa (TBO/7/2017) 250.000,00 zł
3 Budowa nawierzchni drogi ulicy Tuwima oraz części Mickiewicza (od nr 27 do 40) płytami typu JOMB (TBO/11/2017) 150.000,00 zł
4 Utwardzenie ulicy Zaułek (TBO/15/2017) 65.000,00 zł
5 Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki (TBO/22/2017) 250.000,00 zł
6 Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/34/2017) 65.080,00 zł
7 Park rozrywki i wypoczynku Zawadzka (TBO/35/2017) 103.983,00 zł
8 Upiększenie parku Michałówek i dostosowanie do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy (TBO/36/2017) 243.770,00 zł
1 Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz. (TBO/9/2017) 176.000,00 zł
2 Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy (TBO/14/2017) 121.350,00 zł
3 Białobrzeski przystanek zdrowia i relaksu (TBO/18/2017) 88.100,00 zł
4 Budowa drogi wraz z chodnikiem na ulicy Łozińskiego (TBO/21/2017) 237.900,00 zł
5 Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików (TBO/38/2017) 84.000,00 zł
6 Poprawa jakości życia mieszkańców przez utwardzenie ulicy Torowej

na Białobrzegach (TBO/40/2017)

192.000,00 zł
1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/2/2017) 141.700,00 zł
2 Ulica Niska „Nasza odnowa” (TBO/5/2017) 238.000,00 zł
3 Remont chodnika na ulicy Jałowcowej od ulicy Pięknej do ulicy Mazowieckiej (TBO/30/2017) 236.000,00 zł
1 Budowa chodnika oraz 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 27A (TBO/1/2017) 170.000,00 zł
2 Przebudowa chodnika w osiedlu Śródmieście (TBO/6/2017) 150.000,00 zł
3 Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i infrastrukturą (TBO/8/2017) 250.000,00 zł
4 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57 (TBO/10/2017) 196.220,00 zł
5 „Maluszkowo” Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (TBO/13/2017) 217.175,00 zł
6 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ulicy Polnej 29/31 (TBO/16/2017) 200.000,00 zł
7 Siłownia zewnętrzna 7-elementowa (TBO/23/2017) 21.600,00 zł
8 Kącik edukacyjno – zabawowy przy ZSP nr 7 – „Pod chmurką” (TBO/25/2017) 149.757,00 zł
9 Przez zabawę i ruch do wiedzy (TBO/26/2017) 153.400,00 zł
10 Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 (TBO/28/2017)
157.700,00 zł
11 Budowa parkingu przy ul. Rolnej (TBO/29/2017) 250.000,00 zł
12 Plac zabaw i wybieg w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 14 (TBO/31/2017)

229.800,00 zł
13 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May´a 6/8 (TBO/39/2017) 109.805,00 zł
14 Drążki i poręcze do ćwiczeń – Street Workout Park (TBO/41/2017) 75.000,00 zł
15 Budowa parkingu przy ul. Rolnej 1/3 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni (TBO/43/2017) 249.700,00 zł

 

*przedstawione koszty są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji.

 

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Termin głosowania na projekty pozytywnie zaopiniowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego ustalono na 1 – 15 września 2017 r.

Kto może głosować?

Do głosowania może przystąpić każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który ukończył 16 lat w momencie rozpoczęcia głosowania (za uprawnionych do głosowania uważa się osoby, które oświadczą pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamieszkują na terenie naszego miasta). Podczas głosowania konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL. Administratorem danych osobowych podanych na kartach do głosowania jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W jaki sposób można głosować?

Do głosowania będą wyznaczone punkty stałe i mobilne. Będzie tam można zarówno pobrać, jak i złożyć kartę do głosowania lub wypełnić ją elektronicznie na ogólnodostępnym komputerze poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl. Za pośrednictwem tej strony będzie można zagłosować także w domu. Głos będzie uznany tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku, który będzie do pobrania od dnia rozpoczęcia głosowania w siedzibie Urzędu Miasta lub Informacji Turystycznej, a także w lokalnych punktach do głosowania.

Każdy głosujący ma prawo oddać dwa głosy, tj. jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt lokalny ujęty na „Liście projektów do głosowania”. Głosować można na dowolne projekty lokalne bez względu na rejon zamieszkania.

Podczas głosowania należy wybrać tylko jedną formę głosowania, tj. albo papierową albo elektroniczną. W przypadku oddania głosów w obydwu formach, głosy te zostaną uznane za nieważne.

Wyniki głosowania

Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych zaplanowanych na Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018. Przypomnijmy, na ten cel przeznaczono 1,5 miliona zł. Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz sporządzeniu listy z wynikami, która zostanie opublikowana do 30 września 2017 r.