Rozpoczęcie roku szkolnego i Narodowe Czytanie

567

Witaj szkoło! Tymi słowami pani dyrektor Ewa Męcina powitała wszystkich przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Po krótkim przemówieniu głos zabrała pani Bernacka, przewodnicząca Rady Rodziców, która życzyła wszystkim licealistom, by każdego dnia korzystali z możliwości nauki w najstarszej szkole w mieście, bo wiedza jest największym dobrem człowieka. Odczytano również list Starosty Powiatu Tomaszowskiego skierowany do młodzieży i grona pedagogicznego naszej szkoły. W tym roku wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego z racji kolejnej edycji Narodowego Czytania, które swoją artystyczną realizację w I Liceum miało właśnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Słowa tego trudnego, narodowego dramatu zostały wzbogacone ciekawą choreografią – uczniowie w strojach ludowych zatańczyli krakowiaka. Dodatkowo wystawą obrazów zaprezentowano część dorobku malarskiego artysty określanego mianem „czwartego wieszcza”.

Źródło: I LO