Systemy BMS a automatyka

907

W czasach rozwoju technologii rozwinęło się wiele przydatnych i ważnych systemów, które znacznie wpływają na pracę całych firm. Jedne są skierowane bardziej w stronę zarządzania całymi liniami produkcyjnymi i pracującymi na nich pracownikami, inne do zarządzania budynkiem. System BMS jest typem właśnie tych drugich systemów.

System BMS – ale co to jest?

BMS (Buiding Management Systems) to w przełożeniu na polski – „system zarządzania budynkiem”. Co ważne, system ten gromadzi informacje z całego budynku i w ten sposób pozwala on na zareagowanie w odpowiednim – rzeczywistym czasie na zmieniające się warunki zewnętrzne czy wewnętrzne. Dokładnie w taki sposób, aby uzyskać optymalne zużycie energii i mediów, poprawiając jednocześnie funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Co może zintegrować system BMS?

System BMS może integrować bardzo wiele systemów  i urządzeń, można śmiało wymienić różnego rodzaju instalacje przemysłowe, m.in. oświetlenia w budynkach,  czujniki czasowe oraz ruchowe, pozwala on zintegrować system HVAC , dzięki czemu można uniknąć sytuacji, w których urządzenia o przeciwnych działaniach działają jednocześnie (np. urządzenia grzewcze i chłodzące). BMS integruje  systemy dbające o bezpieczeństwo takie jak systemy przeciwpożarowe i oddymianie, systemy alarmowe, monitoring, kontrole dostępu w wielu wariantach, systemy zasilania awaryjnego, czy monitoring zużycia mediów.

Na co może wpłynąć system BMS?

Dzięki systemowi BMS można integrować, monitorować oraz optymalizować pracę instalacji i urządzeń, które znajdują się w budynku. System ten może sterować: oświetleniem, ogrzewaniem pomieszczeń, wentylacją, klimatyzacją, filtracją, systemami alarmowymi, monitoringiem, systemem sterowania oddymianiem pożarowym, systemami parkingowymi, nagłośnieniem oraz integrować inne systemy automatyki znajdujące się w budynku.

Jakie korzyści płyną z korzystania z systemu BMS?

System BMS pozwala przede wszystkim na oszczędność energii dzięki integracji pracy wielu systemów, takich jak systemy ogrzewania, wentylacji, czy klimatyzacji, dzięki czemu możemy uniknąć działania dwóch systemów, które miałyby odwrotne cele pracy. System BMS pozwala również na analizę danych dotyczących zużycia energii i mediów oraz daje możliwość bardzo szybkiej diagnostyki ewentualnych usterek w instalacji, które mogą wystąpić. BMS niewątpliwie podnosi sam komfort przebywania w pomieszczeniach.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się systemy BMS?

Systemy BMS najczęściej stosuje się w budynkach biurowych dużych i średnich firm,  sklepach, dużych centrach handlowych, urzędach, szpitalach, szkołach, obiektach sportowych i rekreacyjnych, osiedlach mieszkaniowych. Według specjalistów firmy, która jest w stanie zainstalować taki system, jest on coraz chętniej stosowany i używany przez wiele gałęzi przemysłu.