Wstrzymana bezpłatna sterylizacja i kastracja

279

Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce
informuje,że od 2 października 2017 roku wstrzymujemy akcję bezpłatnych
sterylizacji i kastracji zwierząt.Czynimy to w związku z brakiem źródeł
jej finansowania.


Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce