Październikowe święta w „Mechaniku”

413

13 października w piątek na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. odbyła się uroczysta akademia z okazja Dnia Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły oraz Ślubowanie Klas Pierwszych. W uroczystości uczestniczyła cała szkolna społeczność, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni oraz wielu znamienitych gości, przedstawicieli służ mundurowych. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, Pani Marta NiemczykWiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu.

W imieniu swoich klas, w obecności wychowawców, ślubowanie składali reprezentanci klas pierwszych. Przed sztandarem uczniowie uroczyście przyrzekali: strzec honoru szkoły, uczyć się pilnie i osiągać coraz to lepsze wyniki w nauce. Słowa te wszyscy uczniowie potwierdzili uroczystym słowem „przyrzekamy”.

Źródło: Starostwo Powiatowe