Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8

857

13 października 2017 w szkole przy Nadrzecznej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZ.”, realizowanego w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IŻ.00-10-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach programu POWER w szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 252 723,75 zł.

Dzięki tym funduszom udało się wyposażyć dwie pracownie teoretycznego kształcenia zawodowego w nowoczesne komputery wraz z oprogramowaniem. Zakupiono materiały dydaktyczne i specjalistyczne urządzenia do nauki w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Nawiązano współpracę z lokalnymi firmami z branż ogrodniczej, budowlanej oraz energetycznej. Dzięki tej współpracy młodzież technikum pod okiem fachowców odbyła płatne staże zawodowe.

Dziękujemy serdecznie firmom, w których młodzież Technikum nr 6 odbywała staże:

Firma Budowlana GETMAR Tomaszów Maz.

PROJEKT SOLARTECHNIK POLSKA  Sp. z o.o. Czerniewce

Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni SC J. Zysiak Tomaszów Maz

Przedsiębiorstwo Ogrodnicze RAJA Tomaszów Maz.

AJGARDEN  Nowy Jasień

Szkółka drzew i krzewów ozdobnych i zalesieniowych Prymusowa Wola.

Wszystkie grupy zawodowe uczestniczące w projekcie odbyły szkolenia prowadzone przez profesjonalne firmy szkoleniowe m.in. ResTrainer Tarnów, GoWork Warszawa.

W ramach projektu młodzież odwiedziła Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki, uczestniczyła w wykładach na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Wycieczki dydaktyczne do pracodawców jakie odbyli uczniowie w ramach projektu to m.in. Ceramika Paradyż, Arboretum w Rogowie, Szkółka drzew i krzewów ozdobnych i zalesieniowych w Prymusowej Woli, HAPAM POLAND, quic-mix Polska Sp. z o.o., Zakłady Ceramiki Budowlanej Owczary.

Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania miały na celu lepsze przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy w wykształconym zawodzie, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu oraz ukazanie korzyści jakie niesie kształcenie zawodowe dla uczniów oraz pedagogów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8.

Pragniemy przekazać słowa uznania wszystkim, których praca i zaangażowanie pozwoliły na to, by „Nadrzeczna” mogła podjąć tak duże dla nas wszystkich wyzwanie, jakim była realizacja projektu w ramach programu unijnego POWER.

Koordynatorem Projektu była pani Wioletta Madej, a Kierownikiem Projektu pani Grażyna Cichowska.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim